Bireysel kombi mi Merkezi sistem mi?

Bireysel Kombi Mi Merkezi Sistem Mi?

Geçmişte birçok bina site endüstriyel kurum ve sanayi tesisi kömür gibi katı yakıtlarla ısıtılırken günümüzde daha çevreci bir çözüm olan doğal gaz ön plana çıkmaktadır. Doğalgazın sağlıklı bir şekilde kullanılması ve ekonomik sonuçlarının alınabilmesi için kaliteli kombilerle ısıtılacak olan mekânın tertibatlandırılması gerekmektedir. Bu noktada özellikle büyük ebatlı binalar konutlar ve kalabalık mekânlar için bireysel kombi veya merkezi kombi tartışması yaşanmaktadır.

5627 sayılı Enerji verimliliği yasasına göre ve aynı yasa kapsamındaki binalarda enerji performansı yönetmeliği bakımından 2000 metrekarenin üzerine çıkan kullanım alanı olan binalarda mutlaka merkezi ısıtma sistemi kullanılmak zorunludur.
Dolayısıyla bulunulan ve yaşanılan konutun toplam kullanım alanı eğer 2000 metrekare geçiyorsa merkezi sistem kombi kullanılması gerekmektedir.
Ayrıca merkezi sistem kombi kullanmanın özellikle kalabalık olan çok haneli konutlar için çok daha ekonomik bir çözüm olduğu bilinen bir gerçektir. Böylece belirlenecek olan belli bir ısı seviyesinin altına düşmeyecek şekilde ayarlanan merkezi sistem kombiler son derece kaliteli ısıtma çözümleri sunmaktadır ve giderek yaygınlaşmaktadır.

Bireysel Kombi ve Avantajları

Eğer yaşanılan mekân 2000 metrekarenin altındaysa ve konutta bulunan binaların yaşam alanı çok büyük ebatlarda değilse bireysel kombi sistemi daha ekonomik bir çözüm olabilir. Merkezi kombi sistemini kendine has bir takım avantajları bulunmakla birlikte bireysel kombinin de bazı artı değerleri mevcuttur. Bunlar arasında kişisel tercihe göre istenen ısı ayarlarının belirlenmesi önemli bir unsurdur. Özellikle sağlık sorunu yaşayanların veya küçük bebeği olanların daha yüksek sıcaklık talep ettiği durumlarda merkezi sistem kombilerde bir takım sıkıntılar yaşanabilmektedir. Ancak bireysel kombi kullanımında herkes kendi ısı değerini ayarlayabildiğinden dolayı daha efektif sonuçlar alınmaktadır ve sorun olmamaktadır.

Periyodik Bakım İçin Kombi Servisi

Gerek merkezi sistem kombilerde gerekse konutlarda kullanılan bireysel kombilerde mutlaka periyodik bakımlar kombi servisi tarafından yapılmalıdır.
Teknik servisimiz bu konuda oldukça eğitimli ve donanımlı olan bir ekiple bütün periyodik bakımları ekonomik fiyatlara sunmaktadır. Ayrıca bir takım kombi arızalarında da 7/24 saat hizmet verilerek yüz güldüren sonuçlara imza atılmaktadır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir